Be sure to participate a great week of baseball!!!

Because "personal attention" a limited number of participants - register! >>>>>

Het gevoel voordat je het veld op gaat en de zenuwen door je lijf gieren. Je kunt het niet tegengaan en je vraagt je van alles af; Hoe zal de wedstrijd verlopen? Wat gebeurt er als ik verlies, of als ik win? Wat moet ik eigenlijk met deze gedachten? Het is algemeen bekend dat mentale weerbaarheid een erg belangrijke rol speelt bij sportprestaties, maar we weten niet altijd hoe we daar mee om moeten gaan. Sportpsychologie kan antwoord geven op bovenstaande vragen en helpt bij vraagstukken zoals de mentale weerbaarheid en de mentale kracht. Wat houden deze twee aspecten in? Kan je mentale weerbaarheid trainen en hoe kan het je sportrendement verbeteren?

Wat is sportpsychologie?

Sportpsychologie is een deelgebied van de psychologie waarbij het gedrag in sportsituaties wordt bestudeerd. Sportpsychologie omvat dus met name de relatie tussen de mentale, sociale en fysieke facetten van de sport. Deze relatie heeft op elk moment invloed op de speler en moet daarom als één geheel worden gezien. Bijvoorbeeld een tennisslag of honkslag is niet alleen een geïsoleerde beweging volgens biomechanische principes (bewegingsleer) maar ook een uiting van persoonlijke behoeften, emoties en aspiraties. Samen met de technische, tactische en fysieke variabelen is de mentale variabele een aspect dat bijdraagt aan het rendement van een sporter. Net als alle andere trainingsvariabelen moet het mentale deel ook worden getraind en geperfectioneerd. Mentale weerbaarheid trainen is geen ‘kunstje’ dat na één keer proberen direct werkt.

Wat doet een sportpsycholoog?

Afhankelijk van de vraag kan een sportpsycholoog binnen een sportcontext werken met bijvoorbeeld een sporter op individueel niveau, een team, trainers/coaches, scheidsrechters, ouders of andere belangrijke figuren die zich in de sportomgeving bewegen. Een sportpsycholoog werkt samen met een sporter of een team om de mentale kracht te verbeteren, dit gebeurt door middel van persoonlijke gesprekken, observaties, evaluaties en eventuele andere hulpmiddelen. Deze aanpak kan als doel hebben de prestaties in een bepaalde sport verbeteren of mentale vaardigheden aanleren om op de beste manier met verschillende situaties om te kunnen gaan. Trainers zijn belangrijke figuren die van grote waarde zijn voor de sporters en hebben daarom veel invloed op de sporters. Daarom kan het ook belangrijk zijn om samen met trainers aan sportpsychologische vaardigheden te werken om er voor te zorgen dat een trainer op de meest effectieve manier zijn kennis en ervaringen kan overdragen. Een paar voorbeelden waar met trainers aan gewerkt kan worden zijn de (non)verbale communicatie naar de spelers toe, op de correcte manier doelen stellen voor een team of individu, spelers leren motiveren of mentale vaardigheden integreren met de specifieke oefenstof voor de betreffende sport. Nog belangrijkere figuren in de omgeving van de sporters zijn de ouders. Ouders oefenen uiteraard ook veel invloed uit op hun kinderen, voornamelijk op spelers van jonge leeftijd. Ouders zijn daarom gebaat bij het aanleren van de juiste vaardigheden om op psychologisch niveau de kinderen op de beste manier te ondersteunen.

Waarom sportpsychologie?

De laatste decennia zijn er steeds meer wetenschappelijke studies uitgevoerd die aantonen dat psychologische aspecten een beslissende rol kunnen spelen op de sportprestaties (Bakker & Oudejans, 2012; Cox, 1998). Als we bijvoorbeeld stilstaan bij spelers die sportief succes hebben behaald zonder dat ze net zo technisch begaafd zijn als anderen, zou je kunnen zeggen dat het verschil tussen het wel of niet behalen van succes niet zo zeer ligt bij alleen een goede fysieke conditie, maar juist vergezeld gaat met goede mentale vaardigheden (het nemen van de juiste beslissingen, beter vermogen om te concentreren, op de juiste manier omgaan met spanning en andere sportpsychologische aspecten die aan bod zullen komen). Net als dat je een trainer vraagt voor het belang van goede technische uitvoering, een fysiotherapeut vraagt naar het belang van een goede warming-up vóór de training of een voedingsdeskundige vraagt over het belang van de juiste voeding, is het mentale aspect belangrijk bij de sportprestatie.

Tot slot, het lichaam kan niet van de geest gescheiden worden; we denken, voelen en handelen op elk moment van de dag, zeker als het gaat om sport. Het is evident dat de technische uitvoering, de warming-up en de voeding invloed hebben op onze gedachten, gevoelens en emoties. Het is daarom van groot belang dat sporters, zowel de mentale vaardigheden als de technische, tactische en fysieke trainingsvariabelen onder de knie krijgen om het beste sportrendement te kunnen leveren. Bronnen

Bakker, F.C. & Oudejans, R.D., (2012) Sportpsychologie. Arko Media Sports
Cox, R. H. (1998). Sport psychology: Concepts and applications. McGraw-Hill.

 

Rafael Bureo Gonzalez

Fysiotherapie                              Hogeschool van Amsterdam;
Bewegingswetenschappen        VU Amsterdam
Sportpsychologie                        Universidad Autonoma de Madrid
Passie
Voetbal – Hockey – Tennis – Wintersport (en nu ook Baseball)
Werk
Sport- en revalidatiecentrum
Sportpsychologisch centrum    - verstandelijk gehandicapten
                                                 - individuele sporters    
Opzetten preventieprogramma’s, motorische scholing voor jeugdtrainers
Werkzaam/Ondernemer           - SportMotion / +31623008045