LOCATIE/LOCATION:   AMSTERDAM - LOEK LOEVENDIE BALLPARK

Open registratie/Registration Pupillen, ASPIRANTEN & JUNIOREN + 

PLAYBALL BASEBALL ACADEMY 2024 - EDITION 30 (anniversary) 1995 - 2024

DE PLAYBALL ACADEMY 2024 IS VOL  /  THE PLAYBALL ACADEMY 2024 IS FULL
je kunt wel registreren voor de wachtlijst  /  YOU CAN REGISTER FOR THE WAITING LIST

Start leeftijd Pup: uit veiligheid -en fysieke normen alleen spelend vanaf reguliere pupillen competitie (v.a. 10 jaar) en basis baseball ontwikkeling is aanwezig. Tijdens de Academy speciale Talenten Clinics

Start age Pup: For safety -and physical standards playing from regular pupils (from 10 yo) competition and basic baseball development is present.
During the Academy Special Talent Clinic

 

De kosten voor 1 week (Daycamp) Playball Academy inclusief het complete baseball instructie dagprogramma, wedstrijd materiaal, lunch & drinks (tijdens het dag programma), individueel scouting advies voor verdere ontwikkeling, certificaat en PBA shirt

The cost for one week (Daycamp) Playball Academy including the complete baseball instructional day program, game equipment, lunch & drinks (during the day program), individual scouting advice for further development, certification and PBA shirt

 € 279

Inclusief 5 overnachtingen, 5x ontbijt, 5x lunch, 4x dinner 1x BBQ, Academy shirt, etc.

Including 5x nights, 5x breakfast, 5x lunch, 4x  dinner, 1x BBQ, Academy shirt, etc.

€ 120

Bank - NL69 RABO 0107103109 / BIC   RABONL2U t.n.v. A.M.T. Crouwel / o.v.v. PBA24 + naam/name

The Finest In Professional Instruction!!

Wij hanteren een gelimiteerde inschrijving, dus wees er snel bij om ‘personal attention’ te garanderen. I.v.m. gemaakte kosten is restitutie van de aanbetaling binnen 4 weken van de Academy datum niet mogelijk 


We use a limited enrollment, so be quick to ensure "personal attention".

Due to costs incurred, refund of the deposit within 4 weeks of the Academy date is not possible