Locatie / Location   Amsterdam - Loek Loevendie Ballpark
Datu m / Date   27 juli t/m 31 juli 2020

 

Open registratie/Registration Pupillen 
/ Aspiranten / Junioren   -   VOL   

PLAYBALL BASEBALL ACADEMY 2020

Start leeftijd Pup: uit veiligheid -en fysieke normen alleen spelend vanaf reguliere pupillen competitie.
Tijdens de Academy speciale Talenten Clinics
Start age Pup: For safety -and physical standards playing from regular pupils (10yo) competition.
During the Academy Special Talent Clinic
 
De kosten voor 1 week (Daycamp) "Playball" Academy inclusief het complete baseball instructie dagprogramma, wedstrijd materiaal, lunch & drinks (tijdens het dag programma), individueel scouting advies voor verdere ontwikkeling, certificaat en PBA shirt The cost for one week (Daycamp) "Playball" Academy including the complete baseball instructional day program, game equipment, lunch & drinks (during the day program), individual scouting advice for further development, certification and PBA shirt

 € 255

Bank acc IBAN   NL69 RABO 0107103109 / BIC   RABONL2U t.n.v. A.M.T. Crouwel / o.v.v. BBSC20 + naam/name

The Finest In Professional Instruction!!

Wij hanteren een gelimiteerde inschrijving, dus wees er snel bij om ‘personal attention’ te garanderen.
I.v.m. gemaakte kosten is restitutie van de aanbetaling binnen 4 weken van de Academy datum niet mogelijk 


We use a limited enrollment, so be quick to ensure "personal attention".

Due to costs incurred, refund of the deposit within 4 weeks of the Academy date is not possible