Summer Academy 2022

Registration >> Limited availability! 

Catcher Academy

Limited availability! Registration >>
Locatie / Location   Amsterdam - Loek Loevendie Ballpark
BP Sports Center

Datum/Date

Tijd/Time

2021
2022


Zaterdag van 13 nov t/m 18 dec
Saterday from 8 jan to 12 feb
08:00 to 10:00 u/h
Total days   Totaal 12 zaterdagen x 2 uur
    Beperkt aantal plaatsen
Limited number of participants


Open registratie/Registration:

PLAYBALL CATCHER ACADEMY 2021 / 2022


Start leeftijd Pupillen: uit veiligheid -en fysieke normen alleen spelend vanaf reguliere pupillen competitie.
Deelname na selectie.

Start age Pupillen: For safety -and physical standards playing from regular pupils (10yo) competition. 
Participation after selection.

 

Playball Catcher Academy                                             
2021 (6 x 2 uur) 2022 (6 x 2 uur)

playball catcher academy

 
€ 370

Bank acc IBAN   NL69 RABO 0107103109 / BIC   RABONL2U
t.n.v. A.M.T. Crouwel / o.v.v. C2122 + naam/name

The Finest In Professional Instruction!!

Wij hanteren een gelimiteerde inschrijving, dus wees er snel bij om ‘personal attention’ te garanderen

We use a limited enrollment, so be quick to ensure "personal attention".